Persoonsgegevens

Daar zijn we zuinig op.

In dit privacy statement beschrijven wij, Arcady, hoe wij omgaan met de verwerking van jouw persoonsgegevens. Om dit statement leesbaar te houden, noemen we deze vennootschappen hierna “Arcady” of “wij”. Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens, zoals beschreven in dit privacy statement. Deze is van toepassing op professionals, opdrachtgevers, partners, sollicitanten, werknemers en gebruikers van de website(s) van Arcady. Met dit statement informeren wij je over welke persoonsgegevens we verwerken, met welk doel en op welke wijze we de verkregen gegevens en informatie gebruiken. Daarnaast wordt uitgelegd welke rechten je hebt, en hoe je deze kunt uitoefenen.

 

Wat wij doen

Arcady bouwt slimme software voor ambitieuze opdrachtgevers. Compliancy aan wet- en regelgeving is voor ons vanzelfsprekend. Wij verleggen continu onze grenzen. Maar wat betreft wet- en regelgeving blijven we binnen de lijntjes. Daar kun je blind op vertrouwen. Daarom verwerken wij alle privacygevoelige informatie die je aan ons verstrekt volgens de toepasselijke privacywetgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming.

 

Welke rechten heb jij?

Jouw rechten met betrekking tot persoonsgegevens zijn voor ons belangrijk. Daarom hebben wij ze hieronder kort samengevat. Heb je vragen hierover, of wil je een verzoek indienen, neem dan contact met ons op via hello@arcady.nl.

Jouw rechten zijn:

 • Recht op inzage: het recht om in te zien welke persoonsgegevens wij van jou verwerken;
 • Recht op aanvulling en rectificatie: het recht om jouw persoonsgegevens aan te vullen of te wijzigen;
 • Recht op beperking van verwerking: het recht om aan te geven om minder gegevens te laten verwerken;
 • Recht op vergetelheid: het recht om ‘vergeten’ te worden. Je mag je toestemming intrekken en/of je kan een verzoek indienen om je gegevens te laten verwijderen uit onze systemen;
 • Recht op dataportabiliteit: het recht om persoonsgegevens over te laten dragen;
 • Recht op bezwaar maken : het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking bij ons of een melding te maken bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Wat we verwerken en waarom

Voor verschillende doeleinden verwerken wij persoonsgegevens. Zo verwerken we persoonsgegevens bij het sollicitatieproces. Daarnaast zijn we soms wettelijk verplicht bepaalde gegevens te verwerken. In andere gevallen baseert Arcady zich op een gerechtvaardigd belang of dat van een andere partij, zoals bijvoorbeeld van een opdrachtgever. In principe verwerken wij geen bijzondere persoonsgegevens.

Bij het gebruik van onze diensten en website(s) kun je persoonsgegevens invoeren en laat je anderszins bepaalde gegevens achter. Wij verwerken niet altijd alle ingevoerde of achtergelaten gegevens. De gegevens die wij verwerken zijn afhankelijk van de situatie of het type dienst dat je afneemt en de functionaliteiten op onze website(s) die je gebruikt. Hieronder volgt een opsomming van de situaties waarin wij bepaalde gegevens verwerken.

 

Professional / sollicitant

Als je reageert op een van onze vacatures, dan hebben wij een aantal gegevens van je nodig om je aanmelding te kunnen beoordelen en contact met je op te nemen. Het gaat hierbij om de volgende gegevens:

 • Naam;
 • E-mailadres;
 • Telefoonnummer;
 • Adresgegevens;
 • CV met informatie over arbeidsverleden en opleidingen;
 • LinkedIn profiel;
 • Beschikbaarheidsdatum;
 • Motivatie.

Bij alle vacatures maakt een persoonlijkheidstest onderdeel uit van de procedure. In dit geval delen wij jouw naam en e-mailadres met de organisatie die deze online testen voor ons uitvoert. Zij verwerken jouw antwoorden en maken het rapport op. Hierover zullen wij je van te voren informeren. Als je ons meer gegevens verstrekt dan waar wij om vragen, worden deze ook zorgvuldig opgeslagen. Wij gaan er dan vanuit dat je deze gegevens vrijwillig met ons deelt en er geen bezwaar tegen hebt dat wij dit verwerken.

 

Opdrachtgever

Van contactpersonen van opdrachtgevers bewaren wij ook persoonsgegevens. Dit om onze dienstverlening onder de aandacht te brengen, om contact op te kunnen nemen in verband met een aanvraag, voor het inplannen van intakegesprekken of om een (lopende) inzet te bespreken. Wij verwerken de volgende gegevens:

 • Naam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Functie

Nadat jij je aanmeldt als contactpersoon hebben wij persoonlijk contact met jou. Als wij Arcadians bij jou (willen) inzetten, komen we regelmatig bij je langs om bij te praten. Van ons contact maken wij notities, die we toevoegen aan jouw dossier. Dit doen we om een zo goed mogelijke match te maken tussen jouw wensen en de professionals die wij aanbieden en inzetten.

 

Bezoeker website(s)

Om het gebruiksgemak van onze website te vergroten maken we gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand welke een webbrowser op de harde schijf van jouw computer plaatst. Deze cookies worden gebruikt om onze systemen te verbeteren en om een betere en meer persoonlijke dienstverlening aan te kunnen bieden. De cookies geven hiermee de mogelijkheid om persoonlijke instellingen zoals gebruikersnamen, wachtwoorden en voorkeursinstellingen te behouden. Als je bij het inloggen aangeeft dat je ingelogd wilt blijven op die computer, dan worden via cookies je inloggegevens bewaard waardoor het inloggen sneller gaat. Hetzelfde geldt voor de keuze om eenmalig je LinkedIn profiel te gebruiken tijdens het sollicitatieproces: hiervoor wordt ook gebruik gemaakt van cookies, wat invultijd scheelt. Bij het verkrijgen van inzicht in de navigatie op de website, maakt Arcady gebruik van die cookies. Zo houdt een statistieken programma (Google Analytics) voor Arcady bij hoe onze bezoekers door de site heen ‘surfen’. Hierdoor kan Arcady de site gebruiksvriendelijker en toegankelijker maken. Google kan deze informatie wel aan derden verschaffen indien zij daartoe wettelijk verplicht is of voor zover derden die informatie namens Google verwerken. De verkregen informatie, waaronder het IP-adres van jouw apparaat, wordt door Google (vooralsnog) opgeslagen in de Verenigde Staten. Voor meer informatie: lees het privacy beleid van Google en het specifieke privacy beleid van Google Analytics. De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar je kunt je browsers opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Dit kan echter betekenen dat bepaalde functionaliteiten of gedeeltes van onze site niet correct functioneren of toegankelijk zijn.

 

Hoe lang bewaren wij jouw persoonsgegevens?

Wij bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dat betekent dat wij jouw gegevens niet langer bewaren dan nodig is om de betreffende dienst(en) aan jou te leveren. Voorgaande is niet van toepassing, indien wij jouw gegevens langer moeten bewaren op grond van een wettelijke verplichting. Voor afloop van een bewaartermijn, zullen wij jou (opnieuw) om toestemming vragen. Geef jij ons geen toestemming of dien jij tussentijds een verwijderverzoek in, dan zullen wij jouw gegevens anonimiseren of verwijderen. In onderstaande situaties zijn de bewaartermijnen als volgt:

 • Gegevens die wij ontvangen naar aanleiding van een aanmelding (als professional, opdrachtgever) bewaren wij 1 jaar;
 • Als wij jouw profiel online tegenkomen en graag zaken met je zouden willen doen, slaan wij deze gegevens op. Binnen 28 dagen nadat jij door ons bent gevonden, zullen wij contact met je opnemen om onze interesse kenbaar te maken en indien nodig vragen wij je toestemming om jouw gegevens langer te bewaren;

 

Met wie delen wij jouw persoonsgegevens?

Delen met opdrachtgevers
Als wij jou als professional voorstellen bij een van onze opdrachtgevers, dan delen wij jouw persoonsgegevens (naam, woonplaats, cv, motivatie en beschikbaarheid). We stellen jou nooit voor zonder dat met jou te overleggen. Bij het voorstellen gebruiken wij in principe jouw eigen cv, die we wel even omzetten naar onze huisstijl. Als de aanbieding tot een inzet leidt, dan kan het zo zijn dat we meer gegevens moeten delen. Ook dit bespreken we uiteraard vooraf met jou.

Delen met professionals of partners
Persoonsgegevens van een contactpersoon van een opdrachtgever kunnen we delen bij het inplannen van een intakegesprek,. We delen dan jouw naam (en na overleg met jou in sommige gevallen jouw telefoonnummer en e-mailadres) met een professional en/of partner. Dit doen wij zodat onze professional weet met wie hij een gesprek heeft, zich kan voorbereiden op de intake en eventueel contact met jou kan opnemen.

Delen met andere verantwoordelijken
Wij werken met andere verantwoordelijke partijen samen die diensten aanbieden waarbij persoonsgegevens uitgewisseld kunnen worden. Dit zijn bijvoorbeeld partijen die trainingen geven, screenings verzorgen, persoonlijkheidstesten afnemen of feedback verzamelen. In onze selectie van partijen staat onze kernwaarde integriteit voorop en daarom maken wij duidelijke afspraken met deze partijen over het zorgvuldig omgaan met deze gegevens. Verder delen wij jouw persoonsgegevens alleen met politie en/of justitie als hiertoe een wettelijke verplichting is.

Ten slotte worden wij in verband met onze certificeringen elk half jaar geaudit. Het kan dus voorkomen dat een auditor jouw dossier inziet. Wij hebben hieromtrent afspraken gemaakt met deze auditor.

 

Hoe beveiligt Arcady persoonsgegevens?

Wij hebben passende beveiligingsmaatregelen genomen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot jouw persoonsgegevens te beperken. Arcady zorgt er bijvoorbeeld voor dat alleen bepaalde personen toegang hebben tot je gegevens, dat die toegang is afgeschermd door gebruik te maken van firewalls, veilige servers en gegevensverwerkingsovereenkomsten met derden.

 

Websites van derden

De website van Arcady kan verwijzingen naar andere websites bevatten, zoals hyperlinks. Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor het verwerken van persoonsgegevens door die websites. Dit privacy statement is niet van toepassing op het gebruik van websites van derden.

 

Social media

Op onze website(s) vind je knoppen op pagina’s om te kunnen delen via social media (Facebook, Twitter, LinkedIn en Instagram). Als jij op deze knoppen klikt worden jouw persoonsgegevens verwerkt door de desbetreffende social media aanbieder. Lees het privacy statement van Facebook, Twitter, LinkedIn en Instagram om te zien hoe deze netwerken met jouw persoonsgegevens omgaan.

 

Contact opnemen met Arcady?

Voor vragen of opmerkingen met betrekking tot de verwerking van jouw persoonsgegevens of naar aanleiding van dit privacy statement kan je contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens:

 

Wijziging Privacy statement

Arcady kan dit privacy statement van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd.

Dit privacy statement is voor het laatst aangepast op 23-01-2019