15 apr 2020

Door Leo van Pagée access_time5 min

Digitalisering als business accelerator in MKB landschap

De kunst van het platformdenken

Uber, Netflix, Airbnb of Marktplaats. We kennen ze allemaal. Bekende platformen die voor een revolutie gezorgd hebben in de manier waarop we toegang krijgen tot diensten, content of producten. Maar hoe kan je als MKB-ondernemer nu ook op de juiste manier inspelen op de trends en ontwikkelingen rondom digitalisering en platformisering? De mogelijkheden zijn enorm, alleen is het belangrijk op om het juiste moment de juiste keuzes te maken.

In een reeks van drie blogs nemen we jullie mee in onze visie hierop. We starten met de basis: de kunst van het platformdenken.

Digitalisering als business accelerator in MKB landschap

De opkomst van platformisering
De hierboven genoemde platformen zijn natuurlijk de bekende voorbeelden die op elk lijstje terugkomen. Wat hen kenmerkt is dat ze allemaal vraag en aanbod op een slimme manier bij elkaar brengen op een online omgeving. We noemen dit ook wel het creëren van een platformeconomie. Maar ook bedrijven als Drukwerkdeal, SalesForce en Thuisbezorgd zijn krachtige voorbeelden van platformen die digitalisering op de juiste manier hebben toegepast waarmee ze toonaangevend zijn geworden in hun industrie.

Het zijn echter niet alleen deze grote spelers waarbij het platformiseren voor die voorsprong heeft gezorgd. Ook in MKB landschap zijn er talloze voorbeelden van bedrijven die op een slimme manier hebben ingezet op het digitaliseren van hun bedrijfsprocessen.

Digitalisering zal alleen maar blijven toenemen. Daar is iedereen het wel over eens. Door het disruptieve karakter van platformen en daarop gebaseerde innovatiemodellen zullen ook steeds meer sectoren betrokken raken bij de opkomst van platformen. Wij geloven zelfs dat digitalisering en platformisering in de komende jaren de meest doorslaggevende factor wordt voor bedrijven om voorop te (blijven) lopen of juist om af te haken. Kortom: je kan je ogen er niet meer voor sluiten. Ook niet als MKB ondernemer.

 

MKB blijft achter
Toch blijkt dat met name het MKB landschap nog relatief achterblijft. Een uitgevoerde peiling onder mkb-ondernemers in Nederland geeft de indruk dat de mogelijkheden die platformen bieden nog vrij onbekend zijn (Regio Congres Zwolle, 2019). Het blijkt namelijk dat tot op heden 31% van de ondernemers een platform gebruikt om (een deel van) hun dienstverlening via te faciliteren. De voornaamste reden is dat ondernemers niet bekend zijn met platformen die relevant kunnen zijn voor hun business, of bang zijn dat de investeringen te hoog zijn. Er is dus nog veel onwetendheid in de markt over de kansen, mogelijkheden en investeringsconsequenties van platformiseren.

Ondernemers die wel gebruikmaken van platformen doen dat voornamelijk vanwege naamsbekendheid en het verhogen van de omzet. Andere redenen zijn gemak, kostenbesparing en expertise.

 

Kenmerken van platformen
Maar wat zijn platformen nu precies? Want termen als 'strategisch platform’, ‘hét online platform’ en ‘totaalplatform’ vliegen je om de oren. Wij richten ons voor nu even specifiek op een digitaal platform.

Een digitaal platform zien wij als een online omgeving die zijn gebruikers via een interface toegang biedt tot verschillende toepassingen, functionaliteiten en data. Ze worden ingezet om diensten of producten aan te bieden, maar ook om tijdsintensieve bedrijfsprocessen te automatiseren en te versnellen.

Deze platformen hebben gemeenschappelijke kenmerken. Ze bestaan uit bouwstenen die gebruikt en hergebruikt kunnen worden. Dat creëert naast snelheid ook schaalbaarheid: nieuwe toepassingen en diensten kunnen voortbouwen op dezelfde basis en/of gemakkelijk ‘ingeplugd’ worden op een bestaande omgeving.

Voor individuele ondernemers en bedrijven is het mogelijk om (een deel van) de eigen bedrijfsprocessen te digitaliseren en via een digitaal platform te faciliteren. Dit kan zorgen voor een grote winst in bereik, snelheid, service en/of omzet. Ook kunnen diverse spelers hun samenwerking coördineren via een platform en daarbij kosten, risico’s, kennis en competenties delen. Bedrijven kunnen samen nieuwe markten veroveren en gebruikerswaarde vangen, wat voor individuele organisaties niet is weggelegd.

 

De kansen van platformdenken
De toenemende invloed van IT en de opkomst van slimme (analyse)technieken zorgen ervoor dat er steeds meer data verzameld wordt en er steeds meer mogelijkheden ontstaan om bedrijfsprocessen op een nieuwe manier te faciliteren. Dit creëert steeds meer nieuwe mogelijkheden om producten en diensten te integreren, waardeketens opnieuw te organiseren en nieuwe markten te ontwikkelen. De genoemde voorbeelden van Uber, Netflix en Airbnb laten zien hoe ontwrichtend platformen kunnen zijn en bestaande verhoudingen op hun kop zetten, markten kunnen veroveren en gaan domineren.

De kunst is om goed na te denken waar de kansen liggen voor jouw bedrijfsprocessen. Waar is de grootste winst te boeken op het gebied van snelheid, veiligheid, bereik? Waar liggen commerciële mogelijkheden om bestaande diensten of producten op een vernieuwende manier digitaal aan te bieden?


Tijd voor actie
Zoals hierboven beschreven blijkt het voor veel ondernemers nog een grote stap te zijn om de mogelijkheden die digitale platformen bieden optimaal te benutten. De technologische ontwikkeling van online platforms vraagt namelijk om tal van keuzes. Software wordt daarbij steeds ingewikkelder en de keuzemogelijkheden groeien.

Bij Arcady helpen wij ondernemers met het digitaliseren van processen van concept tot uitvoering. Wij nemen de complexiteit weg en maken de mogelijkheden inzichtelijk. Kijk daarom eens bij onze cases voor een eerste indruk en neem gerust contact op voor vragen of een kop koffie!

In de volgende blog van deze reeks gaan we dieper in op de verschillende toepassingsmogelijkheden van digitalisering en platformisering.

Stay tuned!

Zoeken in je git hitorie naar de boosdoener met Git Bisect!
Volgend bericht
Zoeken in je git hitorie naar de boosdoener met Git Bisect!