26 okt 2017 #Backend #Frontend #Techtalk #Azure #.NET #Angular

Door Jochem Rebergen

Arcady bouwt nieuw serviceplatform voor Seven Stars

Bij Seven Stars draait alles om ICT. Niet alleen vanuit de techniek, maar zeker ook vanuit menselijk oogpunt. De relatie die zij met de opdrachtgevers, leveranciers en freelancers hebben is veel waard.

Arcady bouwt nieuw serviceplatform voor Seven Stars

Bij Seven Stars draait alles om ICT. Niet alleen vanuit de techniek, maar zeker ook vanuit menselijk oogpunt. De relatie die zij met de opdrachtgevers, leveranciers en freelancers hebben is veel waard. Als ICT-dienstverlener in hart en nieren moet je je eigen zaakjes goed op orde hebben als het aankomt op automatisering en slimme oplossingen. Apps en services die relevant zijn en waarde creëren.
 
Freelancers die via Seven Stars aan een opdracht werken maken op dit moment gebruik van de Timesheets smartphone-app om de gewerkte uren te registreren. Veel opdrachtgevers hebben een eigen urenadministratiesysteem van waaruit accorderen noodzakelijk is. Deze uren worden via de app gefotografeerd en als bijlage naar ons gestuurd. Zowel het uren aanleveren voor de freelancer als het verwerken van honderden urenstaten per maand bij de collega’s van Contracting & Finance blijft een arbeidsintensief proces.

Flinke stappen

Seven Stars wilde graag flinke stappen maken om meer uit de dienstverlening te halen. Denk aan het eenvoudiger registreren en laten accorderen van uren, beschikbaarheid kunnen aangeven, push-notifications ontvangen van betalingen en relevante opdrachten, of facturen eenvoudig inzien en snel betaald krijgen. Alle benodigde gegevens zijn intern voor handen in het CRM systeem. Hier zijn een aantal externe tools beschikbaar waar je wat mee kunt, maar om met de Seven Stars identiteit dienstbaar te kunnen zijn naar externe relaties en je te onderscheiden heeft een eigen platform de voorkeur. Je hebt zelf controle over wat je bouwt, hoe je het bouwt en bent daarbij niet afhankelijk van derden. Gelukkig heeft het CRM-pakket ook een externe API, dus zijn we eind vorig jaar begonnen om onze plannen te realiseren. Stap voor stap, volgens de Scrum methodiek. De huidige smartphone-app zou op den duur geheel vervangen worden met ondersteuning voor iOS en Android.
 
Aanvullend wordt er aan een webportal gebouwd als light-weight interface voor onze API, die ondersteunend werkt voor de functionaliteit in de app en tevens voor aanvullende interne workflow automation zorgt. Denk hierbij aan het inzien van statussen en het weergeven van dashboards en analyses. De smartphone app praat overigens tegen dezelfde API aan als de webportal, die op zijn beurt weer gevoed wordt door de API van het CRM-pakket. 

.NET & Angular

Vanuit onze competenties hebben we gekozen voor het ASP.NET framework als fundament voor de back-office en public API. Hierbij wordt tevens gebruik gemaakt van de security en identificatie opties die geleverd worden in het framework. De smartphone app wordt gebouwd met Xamarin, een krachtige tool - inmiddels overgenomen door Microsoft - die als extensie binnen Visual Studio native apps voor iOS, Android en Windows Mobile compileert.
Last but not least: de web-portal. Daar waar de freelancer gebruik gaat maken van de smartphone app, is de web-portal met name bedoelt voor leveranciers, opdrachtgevers, Seven Stars Contracting & Finance alsmede de freelancer. Deze web-portal is gebouwd met het krachtige AngularJS, gevisualiseerd door het Google Material Design framework.
 
Aanvullend zijn er een aantal services die bijdragen aan de optimalisatie van de dataflow zoals het versturen van push-notifications, het synchroniseren van data vanuit ons interne CRM-pakket of het genereren van PDF’s voor facturatie.
Door deze micro-services architectuur houd je een mooie ‘separation of concerns’ waardoor iteratief ontwikkelen volgens de Scrum methodiek gewaarborgd is. We kunnen daarnaast met laag risico deze services apart van elkaar naar productie brengen. Tevens is het eenvoudiger onze eigen services of Saas-oplossingen van derden te vervangen als dat nodig is. Daarnaast kunnen we elk gewenst moment zonder enige onderbreking nieuwe software deployen naar de Azure-omgeving waar alles draait.

Bekijk alle features van StarTime.

The sky is (not) the limit
Volgend bericht
The sky is (not) the limit